Polityka prywatności

Polityka prywatności Tulua.pl

Kim jesteśmy, jakie dane zbieramy, po co je zbieramy, jakie są nasze obowiązki, jakie Twoje prawa i z kim możesz skontaktować się bezpośrednio. To nasza polityka prywatności.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCHOSOBOWYCH

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13UST. 1 i 2

OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIEDANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)[ FCX Styczyński spółka jawna ] (zwana dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej [www.tulua.pl] przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tulua Grzegorz Styczyński NIP: 5471807213, dane kontaktowe, ul. Rumiankowa 304, 43-384 Jaworze, numer telefonu: 691 210 888, adres e-mail: sklep@tulua.pl

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grzegorzem Styczyńskim można się kontaktować pisząc na adres pocztowy: ul. Rumiankowa 304, 43-384 Jaworze, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor  Ochrony Danych Osobowych” lub adres e-mail – sklep@tulua.pl

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującychcelach:

a) realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku ze składanym zamówieniem w Sklepie internetowym obejmuje:

1) imię i nazwisko (w przypadku Przedsiębiorców – nazwa firmy)

2) dane adresowe (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,kraj)

3) numer telefonu

4) adres e-mail

b)  promocji i marketingu usług(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f)  Rozporządzenia),

W przypadku zapisania się do newslettera zakres podawanych danych osobowychobejmuje adres e-mail.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dorealizacji powyższych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriamiokreślonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeńprzez okres 10 lat. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługujePanu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) , ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

7. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danychosobowych jest [ Urząd Ochrony Danych Osobowych ]. Posiada Pani/Pan ma prawowniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia

umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl